Com ho fem?

L’Escola d’Anglès se serveix d’una metodologia tradicional amb un suport important de tècniques innovadores, perseguint sempre el desenvolupament de les destreses comunicatives i l’aplicació pràctica dels continguts treballats (Communicative Approach).

Dissenyem els nostres propis programes educatius (tenint en compte l’edat dels estudiants) i marquem els objectius funcionals per a cada grup. Així, tot i que utilitzem llibres de text, sempre recorrem a moltes altres tècniques, materials i recursos per aconseguir un ensenyament de qualitat i per poder adaptar-nos en cada moment a les necessitats de cada grup classe i/o alumne individual.

Així, per tal de poder atendre aquestes necessitats individuals de cada estudiant, oferim sessions extra de repàs i conversa totalment gratuïtes per als nostres alumnes. A més, des dels seus inicis l’Escola d’Anglès ha proposat sempre tot un seguit d’activitats fora de l’horari de classe per incentivar una pràctica més lúdica i natural de l’idioma.

Els grups són reduïts, amb un màxim de 10 alumnes per classe, i es fa un seguiment individualitzat de cada alumne. Els estudiants es distribueixen en grups en funció de la seva edat (Infants, Nens, Adolescents i Adults) i nivell (des de Beginner fins a Proficiency).