Què fem?

 

 • Cursos d’anglès general: Aprèn anglès!!

Tots els alumnes han de fer un test per tal de poder-ne establir el nivell i trobar-li així el grup més adient.

Es fa una avaluació contínua amb un seguiment individualitzat dels progressos de l’alumne i un examen trimestral més complert, posterior al qual es fa un informe de l’evolució de cada estudiant.

 • Infants

 • Nens

 • Adolescents

 • Adults

Infants→ Els nens d’educació infantil fan una hora a la setmana i són un màxim de 6 (P-3) a 8 (P-4) alumnes per classe. La programació es basa en blocs lèxics i/o temàtics i les classes són molt dinàmiques, fent ús de contes, cançons, danses, manualitats, jocs col.laboratius, vídeos, joc interactius, etc. El nens aprenen jugant!

Nens de 5 a 12 anys →Les classes segueixen sent molt dinàmiques però a poc a poc es va introduint la lectoescriptura i es comencen a aplicar les noves estructures lèxic-gramaticals a nivell escrit. Tot i així, sempre posem l’èmfasi en el desenvolupament de les destreses comunicatives dels nens i nenes.

Adolescents (12 a 16 anys)→ Tot i que seguim un programa gramatical, els objectius de cada curs són de caire funcional, cosa que ens permet centrar-nos especialment en les habilitats comunicatives dels alumnes. A més, en aquestes edats potenciem el treball en grup i la personalització dels continguts del curs.

Adults ( a partir de 16 anys) → Tal i com ja hem comentat en l’apartat dels adolescents, amb els grups d’adults seguim un programa gramatical però marcant uns objectius també funcionals, cosa que ens permet centrar-nos especialment en les habilitats comunicatives dels alumnes. A més, en aquests grups posem l’ èmfasi en la simulació de situacions i converses reals.

 • Curs de manteniment: No perdis el teu nivell!!

Curs destinat a persones amb un nivell mínim de First (B2), que no volen perdre el seu nivell però tampoc poden/volen fer una gran inversió de temps. Aquests alumnes venen una hora per setmana, durant la qual es treballen especialment les habilitats comunicatives orals.

 • Cursos de preparació per exàmens oficials: Aconsegueix un títol!!

Young Learners: Exàmens de la Universitat de Cambridge per a nens de 7 a 12 anys. L’examen es fa a les nostres instal·lacions i els nens són examinats per personal qualificat de la Universitat de Cambridge.

 • Starters

 • Movers (Nivell A1)

 • Flyers (Nivell A2)

Exàmens de la Universitat de Cambridge:

 • Young Learners

 • KEY English Test (Nivell A2)

 • Preliminary English Test (Nivell B1)

 • First Certificate in English (Nivell B2)

 • Certificate in Advanced English (Nivell C1)

 • Proficiency in English (Nivell C2)

 • Durant el segon trimestre del curs fem una simulació de l’examen (tant oral com escrit).

 • Gestionem la matrícula de l’alumne.

 • Durant el curs escolar oferim un curs de preparació per l’examen als alumnes de l’escola.

 • Tenim un alt nombre d’aprovats en totes les convocatòries.

 • Cursos i Casals d’estiu:

 • Cursos : Aprofita l’estiu!!

Durant el mes de juliol oferim diferents cursos intensius. Tots ells segueixen una metodologia molt dinàmica!!

 • Repàs general d’anglès per a alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat.

 • Cursos d’anglès general.

 • Cursos de preparació pel First i el CAE (Advanced) per tal de poder presentar-se a examen en la convocatòria de finals de juliol.

 • Pràctiques orals.

 • Curs de redacció.

 • Anglès de supervivència.

 • Casals d’estiu: Gaudeix de l’estiu en anglès!!

 • Casal per a nens de 4 a 10 anys

 • Amb l’objectiu d’incentivar un aprenentatge lúdic, cooperatiu i divertit de l’anglès.

 • Organitzat en blocs setmanals que giren al voltant d’un conte (fil conductor de la setmana). Durant tota la setmana es treballen els continguts lingüístics del conte a través de jocs, manualitats, pòsters, fitxes, cançons, programes interactius, etc., per acabar fent una obra de teatre i/o titelles basada en el conte.

 • Objectius lingüístics individuals per cada alumne.

 • Casals per a nens i adolescents de 10 a 15 anys

 • El nostre casal tecnològic!!

 • Com a complement a un curs d’anglès general.

 • Basat en la idea de “Learning by doing”: Es fan projectes setmanals com ara programes de ràdio i televisió, entrevistes, teatre, pòsters, revistes, cançons i karaokes, presentacions amb PowerPoint, edició d’imatges amb Photoshop, etc. I tot allò que els propis joves proposin i decideixin!!

 • Amb l’objectiu d’incentivar un aprenentatge lúdic, cooperatiu i divertit de l’anglès, fomentant l’ús de l’anglès com a llengua de comunicació habitual.

 • Per tal d’afavorir que cada jove pugui tenir un progrés lingüístic adequat a la seva edat i nivell de partida.

 • Serveis a empreses:

 • Serveis de traducció.

 • Programació adaptada a les necessitats de l’empresa. Es parteix sempre d’un Needs Analysis (Anàlisi de les necessitats de l’empresa).

 • Classes a l’escola o a l’empresa.

 • Classes particulars