Qui som?

A l’Escola d’Anglès ens caracteritzem per la nostra vocació per l’ensenyament de l’anglès, situant sempre l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge. Així, oferim als nostres estudiants tot un seguit d’activitats complementàries per tal que cadascun d’ells pugui assolir els seu propis objectius i desenvolupar les seves habilitats lingüístiques al seu propi ritme.

El nostre professorat està format per personal titulat i qualificat: Mestres especialitzats en llengua estrangera, filòlegs i traductors, tots amb una gran vocació per l’educació. A més, molts de nosaltres tenim una àmplia experiència en la docència de l’anglès.

Tanmateix, l’Escola té els seus propis protocols per assegurar la màxima qualitat de les classes: els professors fem reunions setmanals de seguiment de l’alumnat i disposem d’un gran nombre d’hores no lectives, cosa que ens permet treballar en equip de forma habitual, tant en la preparació de classes i disseny de material com en l’anàlisi i seguiment del alumnes. També fem observacions de classe per poder garantir que tots els mestres segueixen una mateixa metodologia i assistim a cursos/conferències de formació continuada per estar sempre al corrent de les novetats en la docència de l’anglès.